Portfolio, Program and Project Management

article

ניהול תיק מוצרים(פורטפוליו), ניהול תוכניות ופרויקטים

Teamcenter מאפשרת לשלב תוך היזון חוזר את תכנון האסטרטגי של תיק המוצרים של החברה יחד עם ניהול הפרויקט ותוצאות הביצוע.
Teamcenter ממקסמת את החזר ההשקה ע"י שליטה ובקרה על תמהיל ההשקעות הנכון וניהול המשאבים והפעילויות הנגזרות.

 Download fact sheet

View Demo

רוצים לדעת עוד
צרו עימנו קשר
מקיט מערכות בע"מ © 2018 | כל הזכויות שמורות