Bill Of Materials Management

article

ניהול עץ מוצר

Teamcenter, מאפשרת לארגונים (השונים) לנהל , באופן יעיל (אפקטיבי), את כל המידע המהותי והחיוני אודות המוצרים ואודות מאפייניהם לא רק כהגדרתם בתכנון ובהנדסה, אלא בהגדרה הכוללת של מחזור חיי המוצר. באמצעות אספקת פתרון המותאם ותפור לחברות, Teamcenter מאפשרת להגדיר את עץ המוצר באופן ספציפי, מדויק ובאופן ברור, בהתאם לצרכים של צוותי העבודה, והמשתמשים בארגון, החברות , מסוגלות יותר ויותר, להתמודד עם דרישות האיכות (הבלתי מתפשרות), דישות המחיר (הפחתת עלויות) והגעה לשוק (Time To Market) באופן מוצלח הרבה יותר.  

 Download fact sheet

View Demo

רוצים לדעת עוד
צרו עימנו קשר
מקיט מערכות בע"מ © 2018 | כל הזכויות שמורות