Compliance Management

article

ניהול תקני איכות

מערכת TEAMCENTER מספקת פתרון מלא בכל תוחלת מחזור החיים שלהמוצר, בניהול תקנים, איתור חריגי תקן וניתוב מרכיבי המידע לעמידה מול תקנים. המערכת מציעה מגוון פתרונות ועונה על תקני האיכות, כגון: ITAR, DoD 5015.2, FDA, ELV, RoHS and WEEE. 

Download fact sheet

View Demo

רוצים לדעת עוד
צרו עימנו קשר
מקיט מערכות בע"מ © 2018 | כל הזכויות שמורות