עמוד הבית פתרונות בקרת איכות

פתרונות בקרת איכות

בתהליך העבודה על מוצר מצטבר ידע מקצועי רב. שימור הידע הזה הנו חיוני לצורך תהליך בקרת האיכות של המוצר, כמו גם לשימוש בעבודה על מוצרים עתידיים. כדי לוודא שהמידע הנצבר בעת העבודה על המוצר מתועד ונאסף באופן אופטימלי, פתחה חברת BCT את הפתרון BCT Inspector. 

BCT Inspector

מקיט מערכות בע"מ © 2018 | כל הזכויות שמורות