Welcome to Mckit's Advanced Learning Center

10
מרס
2021

SOLID EDGE Basic

10-03-2021
SOLID EDGE Basic

הקורס הבסיסי מקיף את יסודות התיכון הממוחשב באמצעות תוכנת התיב"ם SOLID EDGE, תכנון מוצקים, פחים, הרכבות ושרטוטים.

 

משך הקורס: 5 מפגשים

21
מרס
2021

NX Basic

21-03-2021
NX Basic

הקורס הבסיסי מקיף את יסודות התיכון הממוחשב באמצעות תוכנת התיב"ם NX. תכנון מוצקים, פחים, הרכבות ושרטוטים.

משך הקורס: 5 ימים

05
אפר
2021

מבוא לאנליזת אלמנטים סופיים בסביבת Simcenter 3D

05-04-2021
מבוא לאנליזת אלמנטים סופיים בסביבת Simcenter 3D

הקורס עוסק באנליזות חוזק מבנים סטטיות בשיטת אלמנטים סופיים בתוכנת Simcenter 3D מבוסס Nastran. במהלך הקורס נלמד איך לבנות ולנתח מודל אנליזה לפי תהליך העבודה: הכנת מודל, רישות, הגדרת חיבורים, הגדרת חומרים, תנאי שפה, פתרון המודל וניתוח תוצאות.

 

 

משך הקורס: 3 ימים

11
אפר
2021

Bentley ContextCapture

11-04-2021
Bentley ContextCapture

מטרת הקורס היא הקניית ידע ומיומנות בשימוש במערכות ContextCapture ו- ContextCapture Editor הקורס מועבר בשיטת "Hands-On" (עבודה מעשית על המערכת) בהנחיית מדריך מקצועי בתחום.

משך הקורס: קורס אונליין -  2 מפגשים

11
אפר
2021

NX Surfacing

11-04-2021
NX Surfacing

בניית משטחים, שימוש במשטחים ככלי עזר, עיצוב גופים מורכבים/ מעוצבים, פקודות מתקדמות בתוכנה, כלי עריכה מתקדמים.

משך הקורס: יומיים

מקיט מערכות בע"מ © 2018 | כל הזכויות שמורות
 
guest