רשימת קורסים

Welcome to Mckit's Advanced Learning Center

17
ספט
2019

17-09-2019

הקורס הבסיסי מקיף את יסודות התיכון הממוחשב באמצעות תוכנת התיב"ם NX. תכנון מוצקים, פחים, הרכבות ושרטוטים.

 

משך הקורס: 5 ימים

מקיט מערכות בע"מ © 2018 | כל הזכויות שמורות